Journal BIZNES-INFORMATIKA

Name
BIZNES-INFORMATIKA
ISSN
1998-0663
ANCE code
E230545