Journal IZVESTIIA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII. PRAVOVEDENIE

Name
IZVESTIIA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII. PRAVOVEDENIE
ISSN
0131-8039
ANCE code
E088293